THANH TOÁN

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Ngân hàng Tài khoản Chi nhánh
agribank-2 Nguyễn Thị Cẩm Vân

STK: 060064627344

PGD.Thanh Bình
agribank-1 Nguyễn Thị Cẩm Vân

STK: 6360205123580

CN.Tân Bình